Baranya István                                   polgármester              polghiv@bolcske.hu

Hanák Leó                                          alpolgármester            hanak.leo@bolcske.hu

Kadvány Szilvia                                 képviselő                    kadvany.szilvia@bolcske.hu

Somogyi Csaba                                 képviselő                    somogyi.csaba@bolcske.hu

Kiss Sándor                                       képviselő                    kiss.sandor@bolcske.hu

Kovácsné Kövics Krisztina              képviselő                    kovics.krisztina@bolcske.hu

Varga Bálint                                       képviselő                    varga.balint@bolcske.hu

 

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

 
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1.)  önkormányzati rendelete alapján
 

"20. § Az Önkormányzat önként vállalt feladatai a következők:

 1. települési elismerő és kitüntető címek adományozása,
 2. egyházak, sport és civil szervezetek támogatása,
 3. települési rendezvények megtartása,
 4. köztéri alkotások elhelyezése,
 5. sport célú létesítmények fenntartásának támogatása,
 6. nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi szervezetek működésének támogatása,
 7. térfigyelő kamera-rendszer kialakítása, működtetése,
 8. közbiztonság helyi feladatainak támogatása,
 9. közösségi színtér biztosítása, melynek keretében működteti:

b) 7025 Bölcske, Szentháromságtér 6. szám alatt a Rákóczi Filmszínházat,

 1. egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület biztosítása,
 2. Idősek Klubja működtetése,

12. az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására, és - döntése szerint- közreműködik ezek népszerűsítésében, meghirdetésében,

13. az önkormányzat támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

14. az önkormányzat ápolja a helyi borászati kultúrát, támogatja az ezzel kapcsolatos rendezvények, versenyek szervezését,

15. az önkormányzat támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

16. az önkormányzat kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

17. az önkormányzat lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

18. az önkormányzat támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,

19. az önkormányzat részt vesz művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részéresegítséget nyújt,

21. az önkormányzat a könyvtári szolgáltatásokat helyben és ingyenesen biztosítja, ennek keretében az elektronikus információstársadalom követelményeinek megfelelve lehetőséget teremt internet-hozzáféréshez is."

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h