A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bemutatása

2019. február 1-től Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testület megalapította a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központot, mely Bölcskén a Szentháromság tér 4. szám alatt található. Az intézmény szolgáltatásai a következők: idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A szolgáltatások részletes bemutatását az intézmény szakmai programja tartalmazza, az alábbiakban egy rövid összefoglalóval ismertetjük feladatainkat:

Idősek Klubja

Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység, ahol a településen élő magányos emberek hasznos időtöltésre találnak. Biztosítja a társas kapcsolatokat, programokat szervez, a klubtagok mentális támogatást kapnak. A fizikai-szellemi foglalkozások mellett lehetőség van tisztálkodásra, mosásra. Egészségügyi szolgáltatás keretében vérnyomás mérést, vércukor mérést, felvilágosító előadásokat, kirándulást szervezünk. Az ellátás ingyenes, kérelemre történik, az étkezést kell fizetni. A klub reggel 8 órától délután 16 óráig van nyitva. 

Család és gyermekjóléti szolgálat

Ugyanebben az épületben kapott helyet a család és gyermekjóléti szolgálat. Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízis helyzetek miatt segítséget kérőknek nyújt szolgáltatást. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízis helyzetet észlelő jelző rendszer működik. A kapott jelzés alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élők körét, és közösen keresnek megoldást a problémákra. A szolgáltatás együttműködési megállapodás keretében Bölcskén és Madocsán történik, mely térítésmentes. 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: Bölcske: 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

Kedd: Bölcske: 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

Szerda: Bölcske: Nincs ügyfélfogadás

Madocsa: 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Csütörtök: Bölcske: 13:00 – 16:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

Péntek: Bölcske: 8:00 – 10:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

A szolgáltatás elérhetőségei:

a) ügyfélfogadási időben Bölcskén: 06-75/335-463

b) ügyfélfogadási időben Madocsán: 06-75/330-101

c) ügyfélfogadási időn kívül a következő hivatalos számon is elérhető: 06-20-311-2980

d) szolgáltatás e-mail címe: csaladsegitobolcske@gmail.com

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri melegételt kell biztosítani. A jogosultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. 2019. évben megállapított étkezésért fizetendő térítési díj 660,-Ft adagonként. Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag, készpénzzel minden hónap 15. napjáig a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központban, nyitvatartási időben, melyet készpénzzel, átutalással vagy bankkártyával lehet megfizetni.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében olyan gondozást nyújtunk, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása mellett szükségleteinek megfelelően, lakókörnyezetében biztosítja az ellátást. A szolgáltatás ingyenes, kérelemre történik. 

Tanyagondoki szolgálat

Célja, hogy a Bölcske területén élők intézmény és szolgáltatás hiányából eredő települési hátrányokat enyhítsük. A tanyagondnoki szolgálat a külterületeken élőknek nyújt közvetlen szolgáltatást: szállítást, bevásárlást, gyógyszerkiváltást stb. A szállítási feladatot igény szerint látjuk el. A településen kívüli betegszállítást előre egyeztetett időpontban, szervezetten tudjuk megoldani. 

 

Az intézmény vezetője és az intézmény elérhetősége:

intézményvezető: Sziládi Erzsébet

Telefonszám.: 75/335463

hivatalos e-mail cím: szocialiskozpont@bolcske.hu

Az intézmény ellátási területe:

a) Bölcske Község közigazgatási területén a működési köre: szociális étkeztetés, házi

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, tanyagondnoki

szolgálat, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat.

b) Madocsa Község közigazgatási területén működési köre: családsegítés és gyermekjóléti

szolgálat.

Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:

a) neve: Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

b) székhelye: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.

Az intézmény vagyona: az intézmény feladatellátását szolgáló, használatra átadott vagyon; rendelkezésre bocsátott ingatlan, helység: 7025 Bölcske, Szentháromság tér 4.

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ ágazati azonosítója: SO 526445

 

 Integrált Jogvédelmi Szolgálat:         1134 Budapest, Tüzér u. 33-35,

                                                      Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.                  

                                                      Központi telefonszám: +36-1/8969-000

                                                      Ingyenesen hívható zöld szám: +36-80/620-055

                                                      e-mail: ijsz@ijsz.bm.gov.hu

 

 Alapvető Jogok Biztosa:                    Helye:1055 V. ker. Budapest Falk Miksa utca 9-11.

                                                      Levélcím: 1387 Budapest Pf. 40.

                                                      telefon: (06-1-) 475-7100

                                                      zöldszám: (06-80-)215-0000

                                                      email cím: panasz@ajbh.hu

 

Gyermekjogi képviselők:                      dr. Ferk Viktória

                                                      tel: +36 20/4899 655

                                                      email cím: viktoria.ferk@ijsz.bm.gov.hu

 

Ellátottjogi képviselő:                         Kávási Brigitta

                                                        tel: +36 20/4899 579

                                                        email cím: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu

 

Az intézményi szolgáltatások elérhetőségei: az intézmény az ügyfélfogadási időben hívható a 06-75/335-463 telefonszámon.

Az intézmény nyitvatartási ideje:

Hétfő - Csütörtök 7,30 – 16.00 óra

Péntek: 7,30 – 13,30 óra

Az intézmény ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9.00 – 16.00

Keddtől – Csütörtökig 8.00 - 16.00

Péntek 8.00 - 13.30

Szakmai Program az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/1wQQuHo_fkU5CVmCXxnkqQTwVd61TqFBh?usp=sharing

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ - Közzététel

További információk az intézménnyel kapcsolatban az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://bolcske.hu/onkormanyzat/kozzetetel/a-kozfeladatot-ellato-szerv-altal-alapitott-koltsgegvetes-szerv-neve-szekhelye-alapito-okirata-kt-hatarozat/bolcskei-szocialis-alapszolgaltatasi-kozpont

 

 

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Bölcske Községi Önkormányzat és Költségvetési Szervei DPO felelőse:
Kozma Lívia
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h
 

Gyengénlátóknak