A Bölcskei Klímakörről

Bölcskei Klímakör logóTolna Megye Önkormányzata 2019 nyarán hirdette meg a Tolna Megyei Klímairoda támogatási programját, amelynek keretében kísérleti jelleggel 3-5 Tolna megyei településen szeretné támogatni a települések helyi klímavédelmi törekvéseit. Az egyes helyi klímakörök (pl. a Bölcskei Klímakör) a település érdeklődő és aktív lakosaiból, civilszervezeteiből, az önkormányzat képviselőiből, a megyei önkormányzat munkatársaiból és a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány önkénteseiből állnak. A „Klímakör” egy nyitott szerveződés, bármely szervezet és személy csatlakozhat, aki fontosnak tartja a települési szintű klímaügyet.

A települési klímaügy lényege: kerüljük el az elkerülhetőt, s alkalmazkodjunk az elkerülhetetlenhez!

Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!

Megtisztelő számunkra, hogy felkereste községünk internetes oldalát és érdeklődik falunk múltja, jelene és jövője iránt.

Hasznos böngészést kívánok mindenkinek!

Tisztelettel:
Baranya István
polgármester

Maradj otthon Bölcske! 
 

A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg világszerte.

A Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 2020. április 01-től a Vertikál Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában lévő közszolgáltató lett.

A jelszó, egy olyan szó vagy karaktersor, amit azonosítás során használunk, annak érdekében, hogy hozzáférjünk valamilyen szolgáltatáshoz.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya, Földhivatali Osztály 3. (Paks) tájékoztatja ügyfeleit

Tájékoztatjuk, hogy már nem szükséges a személyes megjelenés az állampapír és Start-számla megnyitásához!

A felhasználói fiókok (pl. közösségi oldal, levelezési fiókok) védelme a tárolt adatok, információk, fényképek videók miatt különösen fontos.

A Vertikál Nonprofit Zrt. végzi ezentúl Bölcske területén is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet!

Az internet használata során számos veszély fenyegeti a felhasználókat és számítógépeiket.

Körültekintéssel, odafigyeléssel a bicaj tulajdonosa megelőzheti, hogy eltulajdonítsák közlekedési eszközét.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A BÖLCSKEI MOZI ÉPÜLET KOMPLEX ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSE A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA, A TOP-3.2.1-15 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, MELYEN BÖLCSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB, MINT 34.37 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT 34.370.238,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00010 kódszámú, „A bölcskei Mozi épület komplex energiahatékonysági fejlesztése” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Bővebben az alábbi sajtóközleményekből tájékozódhat:

Sajtóközlemény: kezdés

Sajtóközlemény: közben

Sajtóközlemény: zárás

A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bemutatása

2019. február 1-től Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testület megalapította a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központot, mely Bölcskén a Szentháromság tér 4. szám alatt található. Az intézmény szolgáltatásai a következők: idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segédségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A szolgáltatások részletes bemutatását az intézmény szakmai programja tartalmazza, az alábbiakban egy rövid összefoglalóval ismertetjük feladatainkat:

Idősek Klubja

Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézményi egység, ahol a településen élő magányos emberek hasznos időtöltésre találnak. Biztosítja a társas kapcsolatokat, programokat szervez, a klubtagok mentális támogatást kapnak. A fizikai-szellemi foglalkozások mellett lehetőség van tisztálkodásra, mosásra. Egészségügyi szolgáltatás keretében vérnyomás mérést, vércukor mérést, felvilágosító előadásokat, kirándulást szervezünk. Az ellátás ingyenes, kérelemre történik, az étkezést kell fizetni. A klub reggel 8 órától délután 16 óráig van nyitva. Vezetője Gál Csilla.

Család és gyermekjóléti szolgálat

Ugyanebben az épületben kapott helyet a család és gyermekjóléti szolgálat. Szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízis helyzetek miatt segítséget kérőknek nyújt szolgáltatást. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízis helyzetet észlelő jelző rendszer működik. A kapott jelzés alapján az intézmény feltérképezi az ellátási területen élők körét, és közösen keresnek megoldást a problémákra. A szolgáltatás együttműködési megállapodás keretében Bölcskén és Madocsán történik, mely térítésmentes. Családsegítő: Kovács Melitta.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: Bölcske: 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

Kedd: Bölcske: 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

Szerda: Bölcske: Nincs ügyfélfogadás

Madocsa: 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Csütörtök: Bölcske: 13:00 – 16:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

Péntek: Bölcske: 8:00 – 10:00

Madocsa: Nincs ügyfélfogadás

A szolgáltatás elérhetőségei:

a) ügyfélfogadási időben Bölcskén: 06-75/335-463

b) ügyfélfogadási időben Madocsán: 06-75/330-101

c) ügyfélfogadási időn kívül a következő hivatalos számon is elérhető: 06-20-311-2980

d) szolgáltatás e-mail címe: csaladsegitobolcske@gmail.com

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri melegételt kell biztosítani. A jogosultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. 2019. évben megállapított étkezésért fizetendő térítési díj 660,-Ft adagonként. Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag, készpénzzel minden hónap 15. napjáig a Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központban, nyitvatartási időben Farkas Szilviánál kell befizetni

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében olyan gondozást nyújtunk, mely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása mellett szükségleteinek megfelelően, lakókörnyezetében biztosítja az ellátást. A szolgáltatás ingyenes, kérelemre történik. Gondozónő: Barcsáné Aszódi Marianna.

Tanyagondoki szolgálat

Célja, hogy a Bölcske területén élők intézmény és szolgáltatás hiányából eredő települési hátrányokat enyhítsük. A tanyagondnoki szolgálat a külterületeken élőknek nyújt közvetlen szolgáltatást: szállítást, bevásárlást, gyógyszerkiváltást stb. A szállítási feladatot igény szerint látjuk el. A településen kívüli betegszállítást előre egyeztetett időpontban, szervezetten tudjuk megoldani. Tanyagondnok: Sörös Lászlóné

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása. A 65 év feletti, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt segítségre szorulók vehetik igénybe, mely térítés mentes. Az ellátott személynél segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó megjelenik a helyszínen, segít az egészségügyi krízis, probléma megoldásában. Bölcskén és Madocsán együttesen 5 diszpécser és 1o gondozónő látja el a feladatot.

Az intézmény vezetője és az intézmény elérhetősége:

intézményvezető: Sziládi Erzsébet

Telelefonszám.: 75/335463

hivatalos e-mail cím:szocialiskozpont@bolcske.hu

Az intézmény ellátási területe:

a) Bölcske Község közigazgatási területén a működési köre: szociális étkeztetés, házi

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, tanyagondnoki

szolgálat, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat.

b) Madocsa Község közigazgatási területén működési köre: családsegítés és gyermekjóléti

szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv:

a) neve: Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete.

b) székhelye: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.

Az intézmény vagyona: az intézmény feladatellátását szolgáló, használatra átadott vagyon; rendelkezésre bocsátott ingatlan, helység: 7025 Bölcske, Szentháromság tér 4.

Az ellátottjogi Képviselő: Bánkiné Bosnyák Frida e-mail címe: frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu Telefon: +36 20 4899 604

A gyermekjogi Képviselő: Dr. Ferk Viktória email cím: viktoria.ferk@ijb.emmi.gov.hu, telefon: +36 20 4899 655

Az intézményi szolgáltatások elérhetőségei: az intézmény az ügyfélfogadási időben hívható a 06-75/335-463 telefonszámon.

Az intézmény nyitvatartási ideje:

Hétfő - Csütörtök 7,30 – 16.00 óra

Péntek: 7,30 – 13,30 óra

Az intézmény ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9.00 – 16.00

Keddtől – Csütörtökig 8.00 - 16.00

Péntek 8.00 - 13.30

Az Alapszolgáltatási Központ szakmai programja

Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ - Közzététel

 

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h