A Bölcske Községi Önkormányzat alapszolgáltatásai közé tartozik a házi segítségnyújtás, tanyagondnokság, szociális étkezés a jelzőrendszeres házi segítség nyújtás , a család és gyermekjóléti szolgálat és az idősek nappali ellátásának biztosítása.

Az Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ épületében működő szolgáltatások, a hét minden napján elérhetőek.

Intézményvezető: Szőke Jánosné

Munkatársak:

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS : Barcsáné Aszódi Marianna szociális gondozónő

FALU- ÉS TANYAGONDNOKSÁG: Sörös Lászlóné tanyagondnok

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS: Farkas Szilvia szociális asszisztens

JELZŐRENDSZERES HÁZISEGÍTSÉGNYÚJTÁS: ügyeletes diszpécser és gondozónő

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT: Lajos Hajnalka családsegítő

Elérhetőség: 7025 Bölcske Szentháromság tér. 4., 75/ 335-463

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h