A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központban a mi feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra a korukhoz méltó derűs életet. Vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják azt az anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel örömteli életet élhetnek. Mindeközben igyekszünk az ide bejáró szép korú embereket egymásért is felelős közösséggé formálni. Biztosítjuk a napi kétszeri étkezést, a tagok szociális ügyeinek intézését, segítését, gyógyszerek felíratását háziorvossal, szakrendelésre való szállítást, bevásárlást , rendszeres vércukor és vérnyomás mérést, ruhák mosását, tisztálkodás biztosítását , kellemes kikapcsolódást, társas kapcsolatok fenntartását, közösségbe való tartozás lehetőségét, jeles- és névnapok ünneplését az óvoda, az iskola és a nyugdíjas klub közreműködésével. A tanyagondnoki szolgálat segítségével szállítják a klubba és haza a kedves tagokat.

Intézményvezető: Szőke Jánosné

Elérhetősége: telefon: 75/ 335-463

e-mail: szocialiskozpont@bolcske.hu

cím: 7025 Bölcske Szentháromság tér. 4., 

Belső adatvédelmi felelőse: Kozma Lívia