Bölcske, 2019. február 13.

Befejeződött Bölcske Idősek Klubjának felújítása

Sikeresen megvalósult a „Bölcske Idősek Klubjának felújítása” című, TOP-4.2.1-15-TL1-2016-0012 azonosító számú projekt. A Bölcske központjában fekvő, többféle szociális ellátásnak helyet adó épület teljes körűen megújult.

Bölcske Község Önkormányzata sikerrel pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül és a Szociális Alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívás keretében 64.336.825 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Bölcske, Szentháromság tér 4. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan felújítására, berendezésére.

A TOP keretében elnyert támogatás felhasználásával az épület teljes körű felújításon esett át, cserélték a vezetékeket, burkolatokat, nyílászárókat, a tető szerkezetét megerősítették, amire új héjazat került, a falak, a födém hőszigetelést kapott. A projekt keretében a szolgáltatás minőségének javítását célzó új berendezéseket, bútorokat és eszközöket is vásároltak. A pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő akadálymentesítésére kerül sor.

Az UNIKORN-ÉPKER Kft. kivitelezésében zajló beruházás során az energiahatékonyság és az akadálymentesítés kiemelten szerepet kapott.

Baranya István, a község polgármestere elmondta, hogy a pályázaton elnyert 64,34 millió forinton felül 18 millió forint önkormányzati forrást fordítottak az épület felújítására. A többletköltség nem várt, nem tervezett munkák elvégzését fedezte, illetve a projekt indulása óta bekövetkezett áremelkedést.

Baranya István tájékoztatása szerint a beruházásnak köszönhetően továbbra is fenn tudják tartani a több szociális funkciót ellátó intézményt. Ebben az épületben működik a 25 férőhelyes idősek klubja – aminek működtetése Bölcske esetében nem kötelező feladat –, a szociális étkeztetés, ez a tanyagondnok, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás székhelye, illetve kialakítottak egy irodát, egy váróhelyiséget és egy foglalkoztatót a családsegítő szolgálat számára is.

 

 

5c651ef6248f0

Sajtóközlemény