Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.11.29-én megtartott ülésén módosította a magánszemélyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó mértékét, valamint bevezette az idegenforgalmi adót.

A változások 2020. január 1. napjától hatályosak.

  1. Magánszemélyek kommunális adója:

Az adó mértéke: az eddigi 5 000 Ft helyett adótárgyanként 10 000 Ft.

A magánszemélyek kommunális adóját két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig fizethetik be pótlékmentesen Bölcske Községi Önkormányzat 70600054-11122221 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlájára.

Mentes az adófizetés alól:

a) az aktívan tevékenykedő helyi önkéntes tűzoltó és polgárőr. A jogosultak névsorát elöljáróik minden év január 31-ig juttathatják el az adócsoporthoz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

b) az adóalany tulajdonában levő önálló helyrajzi számon található garázs, műhely, présház, gazdasági épület, amennyiben ezeket az adóalany maga használja és nem adja bérbe - feltéve, hogy Bölcske közigazgatási területén már fizet 1 építmény után kommunális adót.

Adókedvezmény:

50% adókedvezményben részesül az a magánszemély, aki az adó év január 1-ig a 70. életévét betöltötte.

Az adómérték emelés miatt az adóhatóság a nyilvántartásában szereplő valamennyi, változással érintett adózó részére határozatban közli a 2020. évtől fizetendő magánszemélyek kommunális adója összegét.

  1. Helyi iparűzési adó:

Az adó mértéke: az eddigi 1,8 % helyett az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.

A 2 %-os adómértéket a 2020. naptári évben kezdődő adóévben, illetve üzleti évben keletkező adóköteles adóalap után kell alkalmazni.

Az iparűzési adóelőleget március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni Bölcske Községi Önkormányzat 70600054-11122245 számú helyi iparűzési adó beszedési számlájára.

Az iparűzési adó elszámolási határideje: május 31.

  1. Idegenforgalmi adó

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.november 29-én megtartott ülésén  17/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendeletével az önkormányzat közigazgatási területén 2020. január 01. napjától idegenforgalmi adót vezetett be.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek körére és módjára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A beszedett idegenforgalmi adó befizetésére a Takarékbank Zrt-nél vezetett 71800611-16247408 számú „Idegenforgalmi adó” beszedési számla szolgál.

Az idegenforgalmi adóról az adóbeszedésre kötelezett a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles az adóbevallást az adóhatósághoz benyújtani és az adót befizetni.

A befizetési kötelezettség akkor is terheli, ha annak beszedését elmulasztotta. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.

Felhívjuk az adó beszedésre kötelezettek figyelmét, hogy az idegenforgalmi adó bevalláshoz, bejelentkezéshez szükséges formanyomtatvány letölthető az „E-önkormányzat portál” dokumentumai közül.

Ügyintézéssel kapcsolatos további információt a 06-75/535-012 telefonszámon kérhetnek a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal (7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.) adóügyi ügyintézőjétől.

Bölcske Községi Önkormányzat