Közlemény a helyi önkormányzati képviselő és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlóíveik igényléséről

Közlemény

a helyi önkormányzati képviselő és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlóíveik igényléséről

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelölt minden nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára lehet, aki a központi névjegyzékben szerepel.

Fontos szabály az is, hogy a választhatóság joga nem kötődik ahhoz a településhez, amelyben a jelölt lakcíme található, vagyis a választópolgár bármely településen, választókerületben választható.

 A választhatóság jogának korlátai

Nem választható, vagyis nem lehet jelölt

 • akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt,
 • aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
 • aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
 • aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
 • az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése           alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

 A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapította meg 2019. augusztus 8-án, melyről külön közlemény került közzétételre az önkormányzat honlapján.

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

Az ajánló ívek irányti igény a Bölcske, Madocsa Helyi Választási Irodánál (Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal) munkanapokon hivatali időben nyújtható be.

A hivatali munkaidő a következő:

Hétfőtől – csütörtökig: 7,30 órától 16,00 óráig,

Pénteken: 7,30 órától 13,30 óráig

 Az ajánlóívek átvétele

A Bölcske, Madocsa Helyi Választási Iroda legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Ezt követően az ajánlóívek további, vagy újabb igénylésére és átvételére munkanapokon a fentebb ismertetett hivatali időben van lehetőség.

 Az ajánlóívek átvételére

 a jelöltként indulni szándékozó választópolgár,

 • az ajánlóív igénylésére szolgáló A4 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy;
 • a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője:
 1. a)    a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője (informatikai rendszerben rögzített);
 2. b)    a P3 nyomtatvány 10. pontjában feltüntetett személy (informatikai rendszerben rögzített),
 3. c)    az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott, az adott településre kiterjedő illetékességgel eljárni jogosult személy (informatikai rendszerben rögzített),
 4. d)    az informatikai rendszerben rögzített [a-c) pont szerinti] személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy

jogosult.

A jelölt bejelentése

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál.

Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség! A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról a Helyi Választási Iroda vezetője külön közleményt adott ki 2019. augusztus 8-án.

Az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál. 

A formanyomtatványok a www.valasztas.hu oldalon letölthetőek (a jelölteknek – jelölt, lista állítása cím alatt elektronikusan elérhető és kitölthető), valamint a Bölcske, Madocsa Helyi Választási Irodánál papír alapon is átvehető..

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

 

 

Helyi Választási Iroda