M E G H Í V Ó

 

 

Tisztelettel meghívom Önt a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülésére.

 

Időpont:          2019. szeptember 26. (csütörtök) 17.30 óra                         

                                  

Helyszín:        Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal - tanácskozó terem

 

Napirend:

 

 1. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: polgármester

                       

 1. Beszámolóaz önkormányzat 2019. évi 1. – 8. havi gazdálkodásának teljesítéséről

 Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a Bölcskei Mesevár Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló megvitatására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a Bölcskei Mesevár Óvoda 2019-2020. nevelési évre vonatkozó

 munkatervének véleményezésére

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzatai rendelet elfogadására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a településkép védelméről szóló 7/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet I. számú módosítás tervezetének megtárgyalására és a szakhatóságok részére véleményezés céljából történő megküldésére

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a MEZŐFÖLDVÍZ Kft. gördülő fejlesztési terve megvitatására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéhez ellenőrzési javaslat elfogadására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a 2019. évi szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: polgármester

 

11.Javaslat az általános iskolai kötelező felvételi körzetek véleményezésére, valamint a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámára

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat az általános iskola tevékenységéről szól beszámoló megvitatására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a Szabó Beáta és Medgyesi György kérelmének megvitatására lovastanya kialakítása célj a tárgyában

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a Bölcske 1753 hrsz-ú önkormányzati terület bérleti díjának megállapítására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a Bölcske 0690/22-23-24-es és a 059/1 hrsz-ú önkormányzati területek bérbe adására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00010 azonosítószámú Bölcskei Mozi épület komplex energiahatékonysági fejlesztése című projekttel kapcsolatos adatszolgáltatási és monitoring tevékenység tárgyú szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester

 

 1. Javaslat Lajos Hajnalka kérelmének megtárgyalására

Előterjesztő: polgármester

 

 

 

Baranya István s.k.

polgármester       

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h