Áder János köztársasági elnök 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki a 2019. évi Európai Parlamenti választás időpontját. Szavazni 6,00 és 19,00 óra között lehet az értesítőn feltüntetett szavazókörben.  A választás egyfordulós.

A Helyi választási Iroda (a továbbiakban: HVI) a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalban (székhely: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5., telephely: Madocsai Kirendeltség 7026 Madocsa, Fő utca 24.)  működik.

A HVI vezetője: dr. Orbán Zsuzsanna jegyző (a Hivatal székhelyén) Telefon: 75/535-012

A HVI vezetőjének jogi helyettese: dr. Kiss Nikoletta aljegyző (a Hivatal Madocsai Kirendeltségén) Telefon: 75/330-101

Az Európai Parlamenti választással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

1.) Bölcske településen a szavazókörök és a hozzá tartozó utcák a következők:

001. számú szavazókör: Paksi utca 10. (Eü. Centrum)

Akácfa u., Alsó-rév u., Bem József u., Csolnoki sziget, Dankó Pista u., Diófa u., Dunaföldvári út, Felső-rév u., Gábor Áron u., Hársfa u., Havasi pincesor, Havasi u., Hősök tere, Katona József u., Kossuth Lajos út, Lomb u., Móricz Zsigmond u., Nefelejcs u., Nyírfa u., Rózsa u., Széchenyi u., Templom u., Tölgyfa u., Újfalu tanya, Virág u., Vörösgyir Dűlőút.

002. számú szavazókör: Szentháromság tér 6. (Rendezvényház)  A szavazókör akadálymentesített.

Arany János u., Árpád u., Baracsi u., Cserep u., Damjanich u., Gátőrház u., Hüllő tanya, Iskola u., I. Töltés u., II. Töltés u., III. Töltés u., IV. Töltés u., V. Töltés u., Kegyes József u., Kiss Ernő u., Községháza u., Malom u., Molnár Gábor u., Nagy Sándor u., Öregsziget, Petőfi Sándor út, Rákóczi Ferenc u., Szentháromság tér, Templom tér.

003. számú szavazókör:  Paksi utca  21. (Óvoda)

Ady Endre u., Bercsényi Miklós u., Bethlen Gábor u., Csorda úti pincesor, Dózsa György u., Esze Tamás u., Gabonás tanya, Gárdonyi Géza u., Hegyhát u., Hunyadi János u., Jókai Mór u., József Attila u., Kender u., Kereszt u., Kiserdei u., Kornits U., Lehel u., Magyar tanya, Nagy-Baracsi u. Őrsihegy, paksi u., Radnóti köz, Szent-András puszta, Szentandrási u., Táncsics Mihály u., Temető u., Tompa Mihály u., Vasút u., Vasútállomás, Vörösmarty u., Zápor u., Zrínyi Miklós u.

2.) Azoknak a választópolgároknak, akik 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepeltek a Nemzeti Választási Iroda – a Magyar Posta útján - 2019. április 5. napjáig küldte meg az értesítőt, melyben tájékoztatást kaptak a szavazás napjáról és helyéről.
Amennyiben a választópolgár 2019. március 20-át követően kerül felvételre a település valamely szavazókörének névjegyzékébe,  a HVI tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről.

3.) Átjelentkezés: átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Az átjelentkezési kérelemnek  2019. május 22-én 16 óráig kell megérkeznie a HVI-hez, ugyanezen időpontig van lehetőség arra is, hogy a választópolgár a korábbi kérelmében megjelölt település helyett másik településre módosítsa kérelmét.  A választópolgár az alábbi időpontig és módon kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe:
a)  levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én 16 óráig,
b) személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16 óráig.

4.) Mozgóurna igénylés: Ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag ezekben az esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben a „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
A mozgóurna iránti kérelmet az alábbi módon és időpontig lehet benyújtani:
a) a HVI-nél levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. május 22-én 16 óráig,
b) a HVI-nél személyesen, vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16 óráig,
c) 2019. május 24-én 16 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 26-án 12 óráig,
d) a szavazás napján, azaz 2019. május 26-án, legkésőbb 12 óráig annál a szavazatszámláló bizottságnál, amelynek névjegyzékén szerepel meghatalmazott útján, vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel.  
A választópolgár 2019. május 24-én 16 óráig kérheti azt is, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.
A fenti a)-c) pontok esetében a mozgóurna iránti kérelmet ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel (Ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, akkor a szavazás helye szerinti település HVI-jéhez kell benyújtania a kérelmét). A választópolgár átjelentkezés nélkül is kérhet mozgóurnát a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő település vagy szavazókör területére. Ebben az esetben a mozgóurna iránti igényt egyben átjelentkezési kérelemnek is tekinti a HVI. Az ilyen mozgóurna iránti kérelem benyújtható akár a választópolgár lakcíme szerinti, akár a mozgóurnázás helye szerinti illetékes HVI-hez. A kérelemről az a HVI dönt, amelyhez a kérelmet benyújtották.

5.) A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel: az a választópolgár, aki a névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat.  A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelem  2019. május 17-én 16,00 óráig nyújtható be a HVI-nél, ugyanezen időpontig módosítható a kérelem abban,  hogy melyik külképviseleten kíván szavazni. Ha a választópolgár végül mégis Magyarországon kíván szavazni, akkor 2019. május 22-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe.

6.) A választási kampány 2019. április 6-tól  2019. május 26-án 19  óráig tart. A választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, politikai reklámot sugározni, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni.

7.) A szavazóköri jegyzőkönyvek a HVI-ban 2019. május 29-én 16 óráig megtekinthetőek.

8.) 2019. június 25-én 16 órági köteles a plakátokat eltávolítani az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték.

9.) Kérelem nyomtatványok a Helyi Választási Irodánál átvehetőek, vagy a www.valasztas.hu oldalon elérhetőek.

Helyi Választási Iroda

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h