PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7026 Madocsa, Fő utca 24.

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. feladatkör I. vagy II. besorolási osztály

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásával és számviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos teendők ellátása.

 

Ellátandó feladatok:

Költségvetés készítése, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés az ASP szakrendszerben. Leltár elkészítése, számlázási feladatok, bérjellegű kifizetések számfejtése, kapcsolódó munkaügyi feladatok ellátása. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga,
 • Önkormányzati hivatalnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű gyakorlati ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolás,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők teljes körűen megismerjék,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 6 hónap próbaidőt vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gelencsérné Tolnai Klára polgármester nyújt a 75/330-101 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal Madocsai Kirendeltsége címére történő megküldésével. (7026 Madocsa, Fő utca 24.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Elektronikus úton Gelencsérné Tolnai Klára polgármester részére a phmadocsa@tolna.net e-mail címen keresztül.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónapos próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h