Pályázati felhívás a civil szervezetek 2019. évi támogatására

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje: Bölcske Községi Önkormányzat honlapja www.bolcske.hu, és a „Mi újság Bölcskén” 2019. áprilisi megjelenése. A „Mi újság Bölcskén” című lakossági tájékoztatóban való megjelenésétől számított 20 napon belül.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbiakban felsorolt civil szervezetek 2019. évi vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra:

A pályázat benyújtására jogosultak:

  1. § (1) Támogatásban részesíthető az a szervezet, amely,
  2. a) bölcskei székhelyű, és
  3. b) bölcskei lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.
  4. c) az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában részt vesz, vagy azt segíti.

(2) Támogatásban részesíthető az a természetes személy, aki:

  1. a) bölcskei lakóhelyű vagy tartózkodási helyű, vagy
  2. b) tevékenységét bölcskei lakos vagy szervezet javára és érdekében megvalósuló tevékenységhez vagy programhoz kéri.

A pályázat célja:

Az önkormányzat elismeri és támogatja a településen élő vagy dolgozó természetes személyek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek helyi közéletre gyakorolt hatását, Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend- és a vagyonvédelem, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése, a polgárok közéletbe bevonása terén végzett tevékenységet.

Pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylésének módja: A pályázati nyomtatványok, a 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet, továbbá a www.bolcske.hu honlapon vagy személyesen a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalnál (7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.) igényelhetőek.

A teljes rendelet megtekinthető: Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről elérhető: http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed5dr6eo3dt8ee9em2cj3by8cc9bw8cd5cc6cc1i

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:A pályázatot írásban egy példányban, személyesen vagy postai úton a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani (cím: 7025 Bölcske, Kossuth Lajos út 5.) 2019. 04. 30 -ig, 16,00 óráig beérkezőleg. Az ezen időpontot követően beérkezett pályázatokat a képviselő-testület nem bírálja el.

Továbbá szeretnénk segítséget nyújtani a pályázatokhoz a Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete szerint: 

Amennyiben a pályázatát az alábbiakra szeretné benyújtani:

"A szervezetek működésével kapcsolatos költségek:

a) anyagköltségek

a.a) üzemanyagköltségek,

a.b) táncosok ruházata, sportmez, cipő, sportszerek,

a.c) nyomtatvány, irodaszer,

a.d) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési célt szolgáló bármely berendezés vagy gép használatához szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, irodai eszközök,

a.e) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)

b) javítás, karbantartási költségei,

c) posta, telefon és kommunikációs költségek,

d) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

e) helyiségek bérleti díja,

f) bankköltségek

g) számviteli szolgáltatások költsége, vagy

h) biztosítási díjak."

KÉREM AZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLETET TÖLTSE KI: 1. számú melléklet

 

Amennyiben a pályázatát az alábbiakra szeretné benyújtani:

(3) A szervezetek nem működési célú költségei:

a) étkezési-,utazási-és szállásköltség,

b) belépőjegyek

c) gyógyászati segédeszközök,

d) a támogatott cél megvalósításához, szervezéséhez szükséges

d.a) eszközök bérleti díja,

d.b) kis értékű eszközök vásárlása,

d.c) könyvek, írószerek, kiadványok vásárlása,

d.d) műsor-és zeneszolgáltatás.

KÉREM AZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLETET TÖLTSE KI: 2. számú melléklet

 

Illetve kérem, hogy minden esetben töltsék ki a 3. számú mellékletet: 3. számú melléklet 

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások 11. § (2) d) szerinti segédlet: Támogató nyilatkozat

 

 

Köszönjük!

 

 

 

 

Bölcske Községi Önkormányzat
Cím: 7025 Bölcske, Kossuth L. út 5.
Telefon/Fax: +36-75 / 535-012
Web: www.bolcske.hu
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Polgármester: Baranya István
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00 - 12.00 h
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 - 16.00 h
Csütörtök: 13.00 - 16.00 h
Péntek: 8.00 - 12.00 h